Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice

RECOC spol. s r.o. » Reference » Statická kancelář » Betonové konstrukce » Veřejné budovy » Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice

Automatické mlýny Pardubice, p.p.č. 520/4 a st 1617/3 v k.ú. Pardubice

Investor: Město Pardubice, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Architekt: Šépka architekti, Heyrovského náměstí 7, 162 00 Praha 6

Realizace: Společnost pro výstavbu Centrálních apolytechnických dílen a Galerie města Pardubic

Rok

2021 - 2023

Stupeň

Firma RECOC spol s.r.o. zpracovávala DPS pro architekta – Šépka architects – a výrobní dokumentaci pro Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubice.

Za laskavé svolení s použitím fotografií děkujeme Magdaléně Medkové a Aktuálně.cz

I když to není na první pohled zřejmé, jedná se o dva objekty stojící na společné základové desce podpírané velkoprůměrovými vrtanými pilotami. Ve spodním dvoupatrovém „soklu“ sídlí Galerie města Pardubice – GAMPA. Nosné stěny jsou vyzděné z plných cihel tradičního formátu z přepalovaných cihel pevnosti 60 MPa, většinou v tlopušťce 300 mm. Na nich jsou železobetonové monolitické stropní desky prolomené velkým množstvím střešních světlíků. Celá střecha, včetně skleněných světlíků je pochozí. Na obvodové stěny jsou stropní desky ukládány prostřednictvím neoprenových ložisek v ose stěn, aby se při jejich velké štíhlosti minimalizovala excentricita svislých sil. Objekt zároveň vytváří amfiteátr pro 250 osob. Všechny viditelné betonové konstrukce jsou probarvené ve hmotě.

Centrální polytechnické dílny se nachází ve vrchní části. Nosnou konstrukci spodních tří podlaží tvoří pouze dva komunikační pilíře půdorysných rozměrů 6×6 m vzdálených 21 m, které pokračují až po strojovny na střeše. V úrovni 3. NP je z věží vykonzolován monolitický rošt v podélném směru o 9 m, v příčném o 6 m. Rošt tvoří trámy proměnné tloušťky, které jsou ve spodním líci spojeny betonovou deskou. Strop tvoří předpínané panely Spiroll tloušťky 200 mm spřažené s deseticentimetrovou nadbetonávkou. Další dva stropy nese systém průvlaků s velkými prostupy pro rozvody v obou směrech. Konce těchto průvlaků jsou ve fasádě podpírány prefabrikáty tvaru písmene X s převázkami nahoře i dole. Stejně jako u spodního objektu jsou všechny viditelné betonové konstrukce probarvené ve hmotě.

Ocelové konstrukce jsou převážně z oceli Corten. Jedná se zejména o ocelová schodiště v obou komunikačních tubusech, venkovní sklopné hlediště, střešní světlíky a fasádní prvky. V interiéru je pak použitý stejný materiál pro část nábytku.

Při zpracování projektu jsme použili naše programy pro tvorbu výpočtového modelu, pro tvorbu objemového modelu a pro tvorbu výkresů výztuže.

Mapa

    Máte nějaký dotaz?
    Neváhejte se nás zeptat

    Naši partneři

    Newsletter

    Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter