Program v prostředí AutoCADu 2011-2024 64bit, který umožňuje analýzu konstrukce metodou konečných prvků.

 • jednoduché a rychlé vytváření modelů
 • zadávání a editování modelu konstrukce pomocí kreslících a editačních funkcí AutoCADu
 • konečné prvky v 1D, 2D i 3D
 • statický a  dynamický výpočet
 • výpočet vlastních tvarů a frekvencí konstrukce
 • interakce konstrukce s podložím (SOILIN)
 • rychlé intuitivní editace zadaných vlastností prvků a zatížení, které lze hromadně aplikovat
 • generace zatížení v šachovnicích a pruzích
 • generace kombinací dle ČSN EN 1990
 • hromadný export podkladů pro vyztužování desek a stěn
 • tisk protokolu v různých jazykových verzích, možnost přidání dalších jazyků
 • jednoduché uživatelské vytvoření vzhledu stran protokolu
 • implementován aktuální řešič a generátor sítě od firmy FEM consulting
 • moduly dimenzování železobetonových prvků
 • moduly pro speciální výpočty

Rozšíření pomocí modulů:

Dimenzování plošných prvků

 • dimenzování plošných prvků (nutné plochy výztuže, dimenzační veličiny, …)

Hromadný posudek prutů

 • hromadný posudek vyztužených železobetonových prutových prvků
 • interakční diagramy

Předpínací kabely

 • možnost zadat a spočítat jako součást konstrukce napětí z předpínací výztuže na plošných prvcích
 • trasování kabelu ve dvou na sobě kolmých směrech
 • prvky kabelu jsou ovlivňovány přetvořením plošného prvku, ve kterém jsou zadány

Modul seismický výpočet

 • seismický výpočet, možnost kombinovat seismické zatížení s lineárními zatěžovacími stavy
 • možnost automatického generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 nebo ručním zadáním průběhu spektra

Modul nelineární výpočty

 • výpočty fyzikálně a/nebo geometricky nelineární
 • výpočty s uvažováním vzniku a rozvoje trhlin v betonu, prezentace výsledků poměrných přetvoření, napětí, trhlin
 • různé modely dotvarování a smršťování
 • možnost zadávání ploch příložek

Připravujeme nové moduly:

Posouzení protlačení sloupu deskou

 • výpočet protlačení deskou běžného podlaží i deskou základovou
 • započítání vlivu okraje desky a otvorů

Požární odolnost betonových prvků

 • hromadný posudek železobetonových konstrukcí s vlivem požáru na prutových i plošných prvcích

Stažení RENEX 3D

Uživatelský manuál RENEX 3D

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter