3D modelář včetně převodu do IFC

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software pro statiky » 3D modelář včetně převodu do IFC

Program v prostředí AutoCADu 2011-2021, který umožňuje jednoduché a rychlé objemové modelování železobetonových a zděných konstrukcí.

 • jednoduché a rychlé vytváření modelů
 • uživatelské dělení modelu do databází po podlažích a/nebo dilatačních částech objektu
 • vysoká volnost vytváření modelu
 • rychlá práce s modelem pomocí jednoduchých příkazů a nativních editaci AutoCADu
 • export konstrukce do formátu *.IFC pro možnost spolupráce na projektech založených na BIM
 • konzistence historie generování modelů do formátu *.IFC, která zaručuje možnost sledování změn modelu mezi jednotlivými verzemi exportu
 • export do 3D dwg (model) a 2D dwg (výkres tvaru).
 • automatické generování výkresů tvaru
 • automatické generování řezů i sklopených řezů na libovolných místech konstrukce
 • celkové řezy objektem, nebo jeho vybranou částí
 • automatické pohledy na konstrukce provázané s vyztužovacími programy   
 • možnost vytváření axonometrií konstrukce
 • zobrazení schémat konstrukce
 • výkazy prvků (počty pojmenovaných prvků po podlažích)
 • výkaz objemů konstrukce a ploch bednění
 • převod konstrukce na výpočtový model programu  

Připravujeme nové moduly:

BIM data

 • vytváření uživatelských konstrukčních typů založených na předdefinovaných šablonách
 • vytváření libovolné uživatelské masky BIM dat prvků pro konstrukční typy prvků
 • jednoduchý přenos struktury BIM dat mezi projekty
 • jednoduché a rychlé zadávání BIM dat do konstrukce
 • export BIM dat s konstrukcí do formátu *.IFC

Struktura projektu

 • uživatelské zadávání struktury projektu pro exporty do IFC
 • struktura obsahuje úrovně:
  • projekt
  • staveniště
  • objekt (1-99)
  • podlaží (-999 – 999)
 • možnost přiřazení polohy a orientace staveniště v JTSK
 • možnost definování polohy a orientace objektů v rámci staveniště
 • libovolné názvy a popisy jednotlivých úrovní struktury projektu

 

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter