Stavební audity

RECOC spol. s r.o. » Reference » Stavební audity

Při realizaci staveb provádíme pro naše klienty komplexní stavební audity. Provádíme kontrolu projektů, autorský i stavební dozor, revizi staveb a koordinujeme stavební práce na staveništi. Díky této činnosti přispíváme k dodržování maximální kvality provedených stavebních prací a zajištění bezvadného technického stavu budov.

Kontrola projektů

Při realizaci stavebního auditu se zabýváme kontrolou projektu a srovnávání projektu a realizace. Kontrolujeme plnění požadavků zákonných norem a vyhlášek. Provádíme soupis vad a nedodělků pro jejich následné odstranění.

Autorský a stavební dozor

Naši stavební auditoři se zabývají kontrolou plnění smluvních závazků developera a stavební firmy. Realizujeme stavební dozor a dohlížíme na dodržování požadavků architekta, projektanta, autora projektu.

Koordinace stavebních prací

Naši auditoři provádí koordinaci stavebních prací při realizaci stavby. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prací i budovanou nemovitost tak, abychom předcházeli budoucím reklamacím.

Stavební audity - Reference

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter