O společnosti RECOC

RECOC spol. s r.o. » O nás » O společnosti RECOC

Zakládáme si na schopnosti najít funkční řešení a technologické postupy i pro ta nejobtížnější architektonická zadání. Používáme své odborné zkušenosti, přemýšlíme v souvislostech a každý projekt předem domýšlíme až do posledních detailů.

Věnujeme se statice konstrukcí z betonu, oceli, skla i dřeva

Od počátků své činnosti se zaměřujeme zejména na výpočty, návrhy a posuzování statiky betonových konstrukcí. Kromě nich navrhujeme a posuzujeme i konstrukce ze železobetonu, předpjatého betonu, oceli, skla a dřeva, věnujeme se spřaženým konstrukcím i zesilování konstrukcí karbonovými pásky.

Součástí naší společnosti, v součinnosti s kancelářemi statiků jsou i stavebně-konstrukční ateliéry. Provádíme statické výpočty a posudky. Zabýváme se rovněž stavebními audity.

Vyvíjíme vlastní grafický software pro statiky

RECOC, spol. s r.o. nese od roku 1996 status AutoCAD Developer za vývoj grafického software na bázi AutoCAD. Vedle poskytování statických služeb totiž vedeme i softwarově-vývojové oddělení, které se věnuje vývoji grafického softwaru – nadstaveb v grafickém prostředí AutoCAD. Software je speciálně vyvinut pro komplexní řešení betonových konstrukcí. Programy řeší prostorové modelování konstrukcí, výpočty modelů, post- a preprocesory pro FEM výpočty, výkresy výztuží i předpínacích lan a kabelů. Pro svou práci jej používají projektanti a statici v České republice i zahraničí.

Provozujeme statické kanceláře v Praze a Plzni

Společnost RECOC, spol. s r.o. provozuje statické kanceláře v Praze a Plzni.

Stavíme na úspěšné tradici a mnohaleté odborné praxi

Společnost zahájila svou činnost již v únoru 1989. Z původního sdružení fyzických osob se 26. února 1992 stala zápisem v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, odd. C, vložka 7701 společnost s ručením omezeným.

Společníkem byl od 1. dubna 1994 až do své smrti 3. března 2000 Prof. Ing. Jiří Bradáč, DrCs., býv. vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí VUT v Brně a spoluzakladatel stavební fakulty VŠB-TU v Ostravě.

Název RECOC a logo firmy je chráněno od roku 1993 Úřadem průmyslového vlastnictví.

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter