REBIM 3D

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » REBIM 3D

Program pro rychlé a efektivní vytváření objemových modelů železobetonových, nebo zděných konstrukcí, v prostředí CAD. Automaticky generuje výkresy tvaru, libovolné řezy, i pohledy na konstrukce. Nově i s exportem do formátu ifc.

 • jednoduchý, rychlý efektivní
 • práce v prostředí CAD s jeho zkratkami a příkazy
 • vysoká volnost vytváření modelu
 • uživatelské dělení modelu do databází
 • export modelu do formátu ifc pro BIM projekty
 • možnost sledování změn u BIM projektů
 • automaticky generované výkresy tvaru
 • automaticky generované řezy
 • automaticky generovaná schémata
 • automaticky generované axonometrie
 • převod na výpočtový model
 • automatické pohledy na konstrukce pro

Verze 1.04.02 (20.12.2022)

 • Zavedena ochrana pádu aplikace při načtení výkresu vytvořeného novější verzí programu.
 • Vytváření souborů „BAK“ při ukládání databáze „RWG“ a souborů nastavení „RFG“ a „CFG“ se řídí proměnnou prostředí AutoCADu „ISAVEBAK“.

Verze 1.04.01 (13.6.2022)

 • Doplnění výstupů do formátu *.csv pro funkce OBJEMY a PLOCHY.
 • Zlepšení algoritmů pro stanovení objemových a rozměrových vlastností prvků při exportu u do souboru IFC.
 • Do dialogu MINFO přibyla možnost zadat masku materiálu pro vykreslení šraf konstrukce nad. Název materiálu pro porovnání s maskou se skládá: „materiál“-„norma“-„typ“-„podtyp“ (např.: ZELEZOBETON-CSN_EN_1992-1-1:2006-C25/30-XC1)

Verze 1.03.01 (14.4.2022)

 • Zpřístupnění úchopových bodů pro osy v řezech.
 • Zlepšení funkčnosti úchopových bodů na řezech.

Verze 1.03.00 (1.4.2022)

 • Do dialogu SystemInfo (MINFO) je doplněna možnost zapnout zobrazení tlouštěk čar podle nastavení hladin. Nastavení zobrazení tlouštěk čar je samostatné pro každý výkres.
 • Doplnění výstupu funkce OBJEMY do souboru *.csv.
 • Nová funkce MON3 pro izolaci prvků modelu podle materiálu. Nastavením se dá řídit úroveň definice materiálu pro hodnocení shody.
 • Nová funkce MOF3 pro vypnutí prvků modelu podle materiálu. Nastavením se dá řídit úroveň definice materiálu pro hodnocení shody.
 • Ve funkci PKOTA byly rozšířeny možnosti o hromadné výběry prvků pro editaci (ukázat výběrem, veškeré desky a rampy, veškeré řezy, veškeré relevantní prvky).
 • Oprava vykreslování šraf K1 při zmrazení popisu prvku pro AutoCADy 2019 a novější.
 • Do názvu os je možné nově zadat znaky azbuky.

Verze 1.02.01 (9.12.2021)

 • Přidání možnosti zobrazit v částečném řezu (ne sklopený) konstrukce patra pod. Zohlední se konstrukce, které se nachází v modulech zadaných v dialogu PATRO jako patra pod.
 • Při přidání patra pod v dialogu PATRO nedojde k přepnutí PKOTy na rozšířenou verzi s podlahou. Pokud potřebujete zobrazit úroveň hrubé podlahy, tak ji zapnete příkazem PODLAHA.
 • Nový příkaz POPIS3E. Příkaz obsahuje dvě možnosti hromadné editace polohy textu popisu prvků:
  • Koeficient – umožňuje změnu pozice textu vzhledem k pozici šipky pomocí koeficientu (>0.0). Aplikuje se na uživatelem vybrané prvky.
  • Resetovat – zachová pozici a směr šipky popisu a upraví pozici textu do výchozího nastavení v závislosti na LTS. Aplikuje se na uživatelem vybrané prvky.
 • V dialogu MINFO=>Config (Setup 1) přibyla možnost zadání masky hladin pro načtení os z externího dwg. Maska se použije pro výběr hladin, ze kterých se vytvoří Osy3D. Defaultně zadaná jako „*OSY*“.
 • Přidání možnosti vícenásobného výběru modulů RWG v dialogu PATRO.
 • Přibyla možnost zadání masky názvu adresářů, ve kterých se při načtení REBIMu nastaví modul RWG vždy na čtení (RO – read only). MINFO=>Config (Setup 1)
 • Příkaz PKOTA na řezech mění kromě textů, os a kačen také měřítko vykreslení šrafy.
 • Oprava výpočtu vlastností kruhových sloupů při exportu do IFC. Nově jsou obvod a objem nezávislé na dělení oblouku.
 • Oprava vykreslování kruhových otvorů v axonometrii při použití drátěné hladiny.
 • Oprava editace otvorů ve zobrazení šalováku pomocí přímé editace kót příkazem EDKOT. Opravena funkčnost změny průměru kruhového otvoru, opravena změna výšky otvoru při zobrazení výšky otvoru na osu. Nově lze editovat výšku/průměr otvoru pouze pro kruhové otvory, nebo otvory se čtyřmi vrcholy.

Verze 1.01.03 (2.7.2021)

 • Oprava vykreslování šraf K1 na svislých konstrukcích uvnitř otvorů desek.
 • Oprava vykreslení navazujících konstrukcí v POS3 při zapnuté volbě „Stenovy tram do POSu“.

Verze 1.01.02 (25.6.2021)

 • Změna pořadí vykreslování šraf v řezech pro zlepšení viditelnosti při použití solidových šraf.
 • Zálohování projektových souborů v rámci programu. V základu je nastaveno na interval 60 minut. Zálohují se soubory *.rwg a rebim.rfg.
  Nastavuje se v:
  „MINFO => CFG => RC-MODEL SETUP – 1.CAST“.
  Tuto funkci doporučujeme ponechat zapnutou! Omezíte tím ztrátu dat v případě pádu AutoCADu.
 • U hladin šraf a šmouhy otvoru lze nově nastavit úroveň průhlednosti. Aby se průhlednost projevila, je potřeba nastavit systémovou proměnnou AutoCADU „TRANSPARENCYDISPLAY“ na hodnotu „1“.

Verze 1.00.04 (18.5.2021)

 • Oprava chyby vykreslování šraf v řezech.
 • Změna defaultního nastavení dialogu ZPS.

Verze 1.00.03 (8.3.2021)

 • Oprava chyby exportu vlastností u prefabrikátů.
 • Rozšíření kompatibility exportu IFC pro načítání programy Archicad a SCIA.
 • Aktualizace zabezpečení.
 • Rozšíření zadávání BIM dat na prvky prefy.
 • Doplnění nastavení hladiny mašle pod deskou do dialogu CONFIG.

Verze 1.00.02 (5.2.2021)

 • Oprava ukládání souboru před exportem (EXPORT3).

Verze 1.00.01 (26.1.2021)

 • Oprava vykreslování šraf svislých konstrukcí s obloukem, nad kterými se nachází 2 a více vodorovných konstrukcí.

Verze 1.00.00 (7.1.2021)

 • První vydání REBIM 3D s exportem do IFC.

 

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter