RENEX 3D

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » RENEX 3D

Program v prostředí CAD pro analýzu konstrukce metodou konečných prvků. Mimo jiné umožňuje lineární, nelineární a dynamické výpočty, hromadné posudky 1D a 2D konstrukcí, výpočty trhlin nebo výpočty protlačení.

 • rychlé a intuitivní zadávání vlastností prvků a zatížení a to i hromadně
 • makroprvky 1D, 2D i 3D
 • statický i dynamický výpočet
 • výpočet vlastních tvarů a frekvencí konstrukce
 • interakce konstrukce s podložím (SOILIN)
 • jednoduchý, rychlý efektivní
 • práce v prostředí CAD s jeho zkratkami a příkazy
 • generování zatížení v šachovnicích a pruzích
 • generování kombinací dle ČSN EN 1990
 • hromadný export podkladů pro vyztužování
 • aktuální řešiče a generátory od FEM consulting
 • možnost uživatelských vzhledů protokolů
 • různé jazykové mutace protokolů
 • moduly dimenzování železobetonových prvků
 • moduly pro speciální výpočty
 • moduly pro hromadný posudek betonových konstrukcí
 • exporty pro smykové lišty

TUTORIÁL


Rozšiřující moduly

Dimenzování plošných prvků

 • dimenzování plošných prvků

Hromadný posudek prutů, desek a stěn

 • hromadný posudek vyztužených železobetonových 1D a 2D prvků včetně požáru
 • interakční diagramy

Předpínací kabely

 • možnost zadat a spočítat jako součást konstrukce napětí z předpínací výztuže na plošných prvcích
 • trasování kabelů v libovolných směrech
 • prvky kabelu jsou ovlivňovány přetvořením plošného prvku, ve kterém jsou zadány

Modul seismický výpočet

 • seismický výpočet, možnost kombinovat seismické zatížení s lineárními zatěžovacími stavy
 • možnost automatického generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 nebo ručním zadáním průběhu spektra

Modul nelineární výpočty

 • výpočty fyzikálně a/nebo geometricky nelineární
 • výpočty s uvažováním vzniku a rozvoje trhlin v betonu, prezentace výsledků poměrných přetvoření, napětí, trhlin
 • různé modely dotvarování a smršťování
 • možnost zadávání ploch příložek

Posouzení protlačení deskou

 • výpočet protlačení sloupů, rohů a konců stěn deskou běžného podlaží i deskou základovou
 • započítání vlivu okraje desky a otvorů

Požární odolnost betonových prvků

 • hromadný posudek železobetonových konstrukcí s vlivem požáru na prutových i plošných prvcích

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter