Sada programů a doplňkových modulů v prostředí CAD pro vyztužování, umožňující rychlou a efektivní práci s vysokou mírou automatizace a snížením chybovosti.

Základní vyztužovací programy


TUTORIÁL


Pokročilé vyztužovací programy

Pokročilé vyztužovací moduly provádí náročnější automatické výpočty, tím šetří Váš čas, protože několikahodinovou práci provedou za pár sekund. Umožňují automatické armování a generování výztuže jednotlivých konstrukčních prvků. Stěna, deska a filigrán umožňují přímé načítání geometrie prvků z



Vázaná výztuž

Specializovaný program určený ke kreslení výkresů vázané výztuže. Snadno a rychle vkládá jednotlivé pruty, řady i pole výztuže z databáze parametricky definovaných vložek, která umožňuje zadání prakticky jakéhokoli tvaru. Automaticky generuje výkazy výztuže s přesným množstvím oceli a seznam s tvary jednotlivých vložek.

Součástí systému je modul pro správu a definici betonů. Zadávání a kontrola specifikace betonu umožňuje správný návrh ve smyslu norem a zajišťuje soulad s betonem zadaným ve výkresech tvaru.

 • databáze parametricky definovaných tvarů vložek
 • možnost uživatelsky definovaných volných tvarů
 • výkazy celkové, dílčí i rozdílové
 • kreslení jednotlivých vložek, multivložek, řad i polí
 • vložky ve všech pohledech a řezech
 • rozsáhlé možnosti editace
 • kontrolní a editační funkce
 • značení betonů dle ČSN EN 206:2014
 • otevřený sortiment betonářských ocelí
 • generování grafických kódů pro automatické ohýbačky

Výztužné sítě

Program určený ke kreslení kladečských výkresů svařovaných sítí pomocí předdefinovaných nebo uživatelských sítí.

Optimalizuje přířezy jednotlivých sítí, tak aby byl použitý minimální možný počet sítí. Celé sítě i jejich přířezy přehledně čísluje.

 • svařované komerční i zakázkové sítě
 • výkazy celkové, dílčí i rozdílové
 • kreslení jednotlivých sítí
 • automatické vykrývání oblastí sítěmi
 • snadná editace
 • automatické položkování
 • kontrolní a editační funkce
 • značení betonů dle ČSN EN 206-1
 • kreslení podle EN SIO 3766 a 4066
 • konstrukční zásady dle ČSN EN 206:2014
 • možnost uživatelského překladu

Prostorová výztuž – trigony

Program určený ke kreslení prostorové příhradové výztuže, vycházející z výrobního sortimentu firem Máder & Klípa Soběslav, Tri Treg Třinec a Drôtovna Hlohovec.

Půdorysy jsou kresleny symbolicky. Nosníky je možné vykreslovat jednotlivě, nebo v řadách.

 • katalogové, nebo individuální zadání
 • automatické generování výkazů
 • trigony ve všech pohledech a řezech
 • automatické vykrývání oblastí sítěmi
 • snadná editace
 • rozsáhlé možnosti editace
 • kontrolní a editační funkce
 • otevřený sortiment betonářských ocelí
 • možnost uživatelského překladu

Napojení výztuže – vylamovací prvky

 • katalogové, nebo individuální zadání
 • výkazy celkové, dílčí, rozdílové i součtové
 • prvky Stabox, Comax, Halfen
 • kreslení jednotlivých vložek
 • kontrolní a editační funkce
 • otevřený sortiment betonářských ocelí
 • snadná editace
 • rozsáhlé možnosti editace
 • možnost uživatelského překladu

Schémata výztuže

Program je určený ke kreslení výkresů schémat vyztužení. Umožňuje rychlé definvat jednotlivé pruty, řady a pole vložek. Automaticky generuje výkazy.

 • zjednodušené vyztužování v PD
 • rovné vložky v půdorysech a řezech
 • obdélníkové křížem vyztužené pole
 • editace pomocí grip bodů
 • značení betonů dle ČSN EN 206:2014
 • více norem
 • kompletní sortiment betonářských ocelí v ČR
 • možnost uživatelského překladu


Sloup

Program určený k automatickému vykreslení výztuže sloupu. Na základě parametrického zadání navrhne výztuž obdélníkového, kosodélníkového, oválného, jednostranně oválného, kruhového, nebo polygonálního průřezu. Vykreslí pohled i řez sloupem.

Umožňuje načítání informací z programu .

Výztuž je generována v souladu s konstrukčními zásadami příslušných norem.

 • obdélníkový sloup
 • kosodélníkový sloup
 • oválný sloup
 • jednostranně oválný sloup
 • polygonální sloup
 • pohled na sloup
 • řez sloupem
 • varianty tvarů svisle výztuže
 • možnost volby různých třmínků a spon
 • průběžná kontrola přímo v zadávacím dialogu
 • možnost zahuštění třmínků
 • automatická kontrola konstrukčních zásad

Vyžaduje vlastnictví základního programu vázaná výztuž.


Stěna

Program určený k automatickému vykreslení výztuže stěn. Stěna může být omezena libovolným polygonálním obrysem s konstantní tloušťkou. Může obsahovat otvory, niky a mohou k ní být napojeny jiné stěny různých tlouštěk. Nahoře může být ukončena stropní deskou, nebo nad ní mohou pokračovat další stěny.

Umožňuje načítání geometrií stěn, včetně jejich návazností z programu . Automaticky vyztuženou stěnou je možné vést řez pomocí doplňkového programu řezy.

Výztuž je generována v souladu s konstrukčními zásadami příslušných norem.

 • libovolný tvar stěny konstantní tloušťky
 • možnost otvorů a nik
 • navazující stěny libovolných šířek
 • jednostranně oválný sloup
 • stěny ukončené pod deskou, nebo pokračující
 • možnost rozdělit stěny na kratší úseky

Vyžaduje vlastnictví základních programů vázaná výztuž a výztužné sítě.


Deska

Program určený k automatickému vykreslení výztuže desek. Deska může být omezena libovolným polygonálním obrysem, může obsahovat otvory a niky. Okraj může být volný nebo vetknutý.

Umožňuje načítání geometrií a návaznosti z programu a dodatečné informace z programu . Automaticky vyztuženou deskou je možné vést řez pomocí doplňkového programu řezy.

Výztuž je generována v souladu s konstrukčními zásadami příslušných norem.

 • libovolný tvar desky
 • možnost otvorů a nik
 • volný nebo vetknutý okraj
 • nastavení pro horní a dolní líc a směry x a y

Vyžaduje vlastnictví základního programu vázaná výztuž.


Filigrán

Program určený k automatickému vykreslení výztuže obdélníkového, nebo lichoběžníkové filigránové desky bez otvorů s pravidelnou výztuží tvořenou PPV nosníky a vázanou výztuží.

Dle zadaných parametrů program spočte momenty únosnosti panelu a momenty při vzniku trhlin, dále pak orientační vzdálenosti montážních podpor.

Vyžaduje vlastnictví základních programů vázaná výztuž a trigony.


Řezy

Program určený k automatické tvorbě libovolných řezů konstrukcemi vyztuženými programy stěna nebo deska.

Vyžaduje vlastnictví základních programů vázaná výztuž a výztužné sítě a doplňkových programů stěna nebo deska.

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter