Holešovice, 170 00 Praha 7

Investor: Port 7 s.r.o. | SKANSKA

Architekt: DAM.architekti Jiří Havrda, Štefan Zifčák, Richard Szilvássy

Realizace: Skanska a.s.

Rok

2021 - 2023

Stupeň

Dokumentace pro stavební povolení
Realizační dokumentace stavby

Zpracována byla dokumentace od stavebního povolení až po podrobné výkresy tvaru a výztuže.

31,000 m3 betonu | 4,100 tun výztuže

PORT7 je soubor polyfunkčních budov na břehu Vltavy. Navrženy a realizovány byly tři objekty rozdělené do šesti dilatačních celků.
Charakteristickým rysem celého projektu jsou volné dispozice a šikmé sloupy.

Největší, přes 200 metrů dlouhý objekt E, svým tvarem kopíruje nástupiště vlakového nádraží Holešovice a má 5 nadzemních podlaží. Z něj vystupují tři dominantní věže až o výšce 10NP.
Směrem k řece jsou situovány další dva objekty A a D. Celý komplex má jeden společný suterén, který je tvořen dvěma podzemními podlažími.

Protože se v bezprostřední blízkosti navrhovaných budov nachází tři druhy kolejové dopravy (vlak, metro, tramvaj), je celá horní stavba objektu E vibroizolačně oddělena.
S ohledem na umístění budov v záplavovém území byl celý komplex také navržen na možný průchod až „tisícileté“ povodňové vlny.

Pro přístup do objektu E z úrovně nástupiště byla navržena ocelová lávka.

Mapa

    Máte nějaký dotaz?
    Neváhejte se nás zeptat

    Naši partneři

    Newsletter

    Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter