Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 13

Investor: Jungmannova s r.o., Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Architekt: Studio acht, spol. s r.o.

Realizace: VCES a.s. Na Harfě 37/3, 190 05 Praha 9

Rok

2016 - 2017

Stupeň

Recoc zpracoval kompletní projekt nosné železobetonové monolitické konstrukce včetně podrobných výkresů výztuže. Ocelová konstrukce zastřešení atria, hlubinné založení a zajištění stavební jámy bylo řešeno samostatně jinými zpracovateli PD.

Administrativní komplex je tvořen jedním objektovým celkem. Budova má 11 NP a je obdélníkového půdorysu o stranách 53,00 x 69,90 m. Střed objektu je tvořen atriem na celou výšku nadzemních podlaží, které je zastřešeno ocelovou konstrukcí, na níž je uložena prosklená střešní konstrukce. Podzemí objektu tvoří tři podzemní podlaží, ve kterých je umístěn parking. Nosnou konstrukci objektu tvoří kombinovaný sloupový a stěnový monolitický železobetonový systém. Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové sloupy a čtyři železobetonová jádra. Sloupy objektu se po výšce objektu mění jak tvarově, tak typem použitého betonu. U ztužujících jader je změna únosnosti řešena pouze typem použité třídy betonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou stropní desky s hlavicemi u sloupů. Po obvodu stropních desek je navržen ztužující železobetonový trám.

Mapa

    Máte nějaký dotaz?
    Neváhejte se nás zeptat

    Naši partneři

    Newsletter

    Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter