SŠ Charbulova – přístavba k budově „A“

RECOC spol. s r.o. » Reference » Statická kancelář » Betonové konstrukce » Veřejné budovy » SŠ Charbulova – přístavba k budově „A“

Investor: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace | Charbulova 106, 618 00 Brno

Architekt: DESIGN arcom s.r.o. | Příběnická 981/4, 130 00 Praha 3 | Ing. arch. Libor Habanec, Ing. arch. Jakub Pachta

Rok

2022 - 2023

Stupeň

DPS

Projektovou dokumentaci k této akci jsme zpracovávali pro stupeň DPS. Během projekční činnosti jsme lehce korigovali dimenze vybraných částí nosné konstrukce. Byl proveden kompletní statický návrh a posouzení konstrukce včetně výkresů tvaru a schémat výztuže celého objektu.

Funkční náplní objektu je školský provoz, s ohledem na odborné zaměření disponuje též budova provozy spojené s prodejem služeb široké veřejnosti přístupné z parteru.

Na první pohled se může jevit, že se jedná o solitérní objekt, přesto je nová budova spojena se stávajícím objektem v nadzemní části pomocí ocelové lávky – spojovacího krčku, druhé propojení je realizováno v podzemním podlaží pomocí tzv. technického kolektoru.

Řešený objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 30,92 x 31,02 m, je částečně podsklepen a disponuje jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Obvod střechy je lemován ŽB atikami o dvou výškových úrovních, nižší je doplněna průsvitnými deskami, barevné pojetí koresponduje s panely na fasádě.

V suterénu tvoří nosnou konstrukci objektu ŽB deskostěnová konstrukce s ŽB sloupy, v nadzemních podlaží lze systém nazvat skeletový s ŽB sloupy, systém je na vybraných místech doplněn ŽB stěnami. V celém objektu jsou provedeny na vybraných prvcích pohledové betony. Objekt je založen pomocí základové desky podporované pilotami.

Vertikální komunikační propojení je řešeno jednak výtahem (systém oddilatovaného tubusu s vloženou akustickou izolací), dále dvouramenným ŽB schodištěm akusticky dilatovaným pomocí tzv. tronsolí. Nejzajímavější je však centrální tříramenné schodišťové rameno podporované mezi podestami ocelovým svařovaným vazníkem. Schodiště je navržené jako monolitické ze samozhutnitelného pohledového lehčeného betonu. Další zajímavostí je, že schodišťový prostor je osvětlen přímým denním světlem a to prostřednictvím ocelového světlíku, jehož stabilitu zajišťuje systém táhel a věšadel.

Již zmíněné propojení objektů je zajištěno spojovacím krčkem, jehož nosnou konstrukci tvoří dva příhradové nosníky s vodorovným zavětrováním. Krček je na novém objektu osazen na krátkou konzolu sloupů, na straně stávajícího objektu pak na nově navržený ocelový sloup se zavětrováním. Opláštění je uvažováno pomocí skleněných tabulí.

Mapa

    Máte nějaký dotaz?
    Neváhejte se nás zeptat

    Naši partneři

    Newsletter

    Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter