Vázaná výztuž

RECOC spol. s r.o. » Vázaná výztuž

Tento specializovaný program pro statiky je určen ke kreslení výkresů z vázané výztuže. Pomocí nástrojů pro vkládání jednotlivých typů entit rychle definujete jednotlivé pruty řady a pole výztuže. Software automaticky generuje výkazy výztuže, a to buď formou tabulky, nebo dle ČSN EN ISO 3766 s přesným množstvím oceli. Program rovněž rozkreslí tvary jednotlivých vložek. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu parametricky definovaných vložek, díky této funkci můžete do programu zadat prakticky libovolný tvar.

Součástí systému je modul pro správu a definici betonů dle ČSN EN 206:2014 (průsak vody dle ČSN EN 12 390-8). Způsob zadávání a kontroly specifikace betonu v aplikaci usnadňuje správný návrh ve smyslu výše citovaných norem a dále zajišťuje, že beton specifikovaný ve výkresech výztuže bude identický s betonem specifikovaným ve výkresech tvaru.

Kreslení výkresů z vázané výztuže

  • Databáze parametricky definovaných tvarů vložek, možnost uživatelsky definovaných volných tvarů.
  • Výkazy celkové, dílčí, rozdílové a součtové.
  • Kreslení jednotlivých vložek, multivložek i řad.
  • Vložky ve všech pohledech, řezech a různých měřítkách.
  • Rozsáhlé možnosti editace.
  • Kontrolní a editační funkce.
  • Značení betonů podle ČSN EN 206:2014.
  • Otevřený sortiment betonářských ocelí.
  • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi.

Stažení Vázané ČSN EN 1992-1-1

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, můžete si ji tedy před zakoupením vyzkoušet. Demoverze je omezena na maximálním počtem vložených položek na 10.

Manuály

Ovladač HW klíče

 

Zlepšena editace kótovací čáry „Řad“ v případě použití popisu „podél vložky“

– Nově se popis nepřesouvá společně s kótovací čárou, ale s vložkou vykreslenou v řadě.

Nový styl popisu VLOZZELových vložek

– Přidán nový styl kótování do SETUPu vložželu (o)ABS : Vše se kótuje na vnější okraj, celková délka je součtem kót, třmínky jsou zobrazeny otevřené (mají stejné rozměry, jako zavřené) a kreslí se délka oblouků s poloměrem větším než je DRmin. Rozměry rovných částí jsou buď od vnějšího bodu ohybů DRmin, nebo od začátku oblouku většího než je DRmin.

Při tomto stylu doporučujeme při definici vložek (dialog Definice VLOZKY) zadávat zaokrouhlení (o)Nikam. Celková délka vložky bude totiž součtem kót a nemá proto smysl ji zaokrouhlovat. Armovna Feri Hradec Králové doporučuje pro automatické ohýbačky nastavit „Zaokrouhlení jednotlivých rozměrů vložželu“ na 5mm.

– tento styl je nutno zvolit, pokud chcete použít VYKAZABS a chcete aby seděl s výkazem udělaným z vložželových vložek. Tímto nastavením se řídí i VYKAZ2.

– Opraveny chyby ve VYKAZABS. Teď funguje pro všechny vložky s výjimkou BM, Z2, Z3 a V3

– Přidán nový atribut do běžné strany VYKAZ2 – #ABS_X a #ABS pro vložení QR kódu pro ohýbačku viz soubor vzorABS.dwg v adresáři /RC_60/eurocode/bezne/

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter