Stěna

RECOC spol. s r.o. » Stěna

Program je určen k automatickému vykreslení výztuže stěny. Jedná se o nadstavbu základního vyztužovacího programu – vázané výztuže, výztužných sítí.

Program automaticky vygeneruje výztuž a vykreslí jí do pohledu na stěnu. Vložky, multivložky nebo řady či pole vložek mají všechny vlastnosti, jako by byly vloženy manuálně základním výztužným programem. Znamená to, že je možno je nadále upravovat, případně výkres dopracovávat všemi dostupnými editačními a jinými funkcemi. Stejně tak je možno provést příkazy VLOŽŽEL a VÝKAZ, kterými získá uživatel kótované tvary vložek a výkaz výztuže.

Všechny vložky, multivložky a řady vložek v sobě nesou informaci o své „zetové“ souřadnici oproti rovině kreslení. Programem RC-ŘEZ lze automaticky generovat libovolné řezy vyztuženou stěnou.

Stěna je omezena libovolným polygonálním obrysem a má konstantní tloušťku. Může být prolomena polygonálními otvory (příp. nikami) a může na sebe navazovat několik stěn různé tloušťky (stěny musí mít rovnoběžné střednicové roviny). Stěna může být na horním okraji ukončena stropní deskou a nad ní mohou pokračovat svislé stěny vyššího podlaží, které mohou být opět prolomeny otvory. Na vyztužovanou stěnu mohou navazovat stěny kolmé dopředu i dozadu. Dlouhé stěny je možno rozdělit pracovními spárami na kratší úseky a v případě lamelové betonáže určit pořadí vyztužování jednotlivých sekcí.

Výztuž je generována v souladu s konstrukčními zásadami příslušných norem.

Automatické generování výztuže stěny

  • Stěny omezené libovolným polygonálním obrysem a konstantní tloušťky.
  • Možnost polygonálních otvorů příp. nik.
  • Navazující stěny různých tlouštěk (stěny musí mít rovnoběžné střednicové roviny).
  • Stěna může být na horním okraji ukončena stropní deskou a nad ní mohou pokračovat svislé stěny vyššího podlaží, které mohou být opět prolomeny otvory.
  • Na vyztužovanou stěnu mohou navazovat stěny kolmé dopředu i dozadu.
  • Dlouhé stěny je možno rozdělit pracovními spárami na kratší úseky a v případě lamelové betonáže určit pořadí vyztužování jednotlivých sekcí.

Stažení Stěny

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, tudíž si ji můžete před zakoupením vyzkoušet. Omezení demoverze spočívá v tom, že vytvořené vložky již nejde editovat nebo jinak zpracovávat.

Manuál

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter