RENEX 3D Tutoriál

RECOC spol. s r.o. » RENEX 3D Tutoriál

Tato stránka slouží jako doplňková informace k tutoriálovým videím na YouTube. Obsahuje zkratky, které jsou použité ve videích, s krátkým popisem. Nejedná se o kompletní výčet funkcí a příkazů, ty jsou dostupné v uživatelském manuálu. Veškeré informace k programu naleznete zde.


Instalace https://youtu.be/3cWLZQZrDik
0 | Příprava čistého dwg https://youtu.be/atBy847p-Nk
1 | Modelování kontrukce https://youtu.be/TbOMcSu6des
2 | Zadání zatížení https://youtu.be/50D_4LW8NQg
3 | Kombinace zatížení https://youtu.be/W6IzFAuFgHs
4 | Výpočet https://youtu.be/646vHt1fxjk
5 | Report https://youtu.be/q2t8iyl5T9M
6 | Zadání výztuže – hromadné posudky ŽB konstrukcí https://youtu.be/MmDw_T1xIHE
7 | Protlačení https://youtu.be/GsM1l29UaN0
8 | Nelineární výpočet – trhliny, deformace https://youtu.be/daDAm58qZdg


Instalace

https://youtu.be/3cWLZQZrDik


0 | Příprava čistého dwg

https://youtu.be/atBy847p-Nk

CTRL + S uložení souboru (bez toho by Vás Remex nepustil dál)
APPLOAD dialog pro načtení Renexu do prostředí AutoCAD
NAME pojmenování výpočtu (zobrazuje se při vykreslování výsledků) a nastavení jednotek a dalších parametrů výpočtu

1 | Modelování konstrukce

https://youtu.be/TbOMcSu6des

XREF manažer referencí (načteme si předpřipravené osy nosných konstrukcí)
LA (LAYER) nastavení nových hladin pro jednotlivé prvky konstrukce – povinné jsou první 4 znaky pojmenování hladiny (velmi NEDOPORUČUJI hladinám konstrukce nastavovat sytě zelenou barvu, důvod se dozvíte později při zadávaní fyzikálních vlastností prvků)

První znak je povinně F. Druhý a třetí znak označuje číslo podlaží – tedy dvouciferné číslo. Čtvrtý znak značí nadzemní nebo podzemní podlaží – tedy znaky P nebo N. Ostatní znaky ve jménu hladiny jsou nepovinné. Např. F01N_C pro sloup v 1. nadzemním podlaží

L (LINE) modelování prutových prvků konstrukce
GEN příkaz, který zaeviduje všechny prvky konstrukce pro výpočet (všechny, které jsou ve správně pojmenovaných hladinách viz výše). Prvky, které nemají zadané fyzikální vlastnosti (materiál, průřez, atd.) označí sytě zelenou barvou
FYPR zadaní fyzikálních vlastností prutu – v našem příkladu průřez a materiál
3DPOLY modelování plošných prvků konstrukce
FYMA zadání fyzikálních vlastností plošných prvků – tloušťku a materiál
PL (PLINE) modelování otvorů v plošných prvcích konstrukce
PODP zadání podpor konstrukce

Pomocné funkce pro modelování

FE editační funkce
ZP hromadná změna patra a materiálu

pro nová patra vytvoří nové hladiny

PALETA automatické obarvení prvků konstrukce

prvky musí být ve správně pojmenovaných hladinách – 5. znak hladiny musí být „_“ (podtržítko) a 6. znak jedno z písmen „C, W, D, T“. (C = sloup, W = stěna, D = deska, T = trám)

FPRUREZ přepínání viditelnosti průřezu prvků
FTEXT přepínání viditelnosti čísel prvků (čísla prvků definují orientaci, resp. lokání osy prvků)
FSHADE přepínání „3D zobrazení“ (obrysů) prutových prvků (s funkcí AutoCADu SHADE si pak můžete zobrazit přehledně celý výpočetní „3D model“. Vypnutí zobrazení SHADE se provede dvojpříkazem SHA → 2 (2dwireframe)
FROZDEL umožňuje pomocí definiční linie rozdělit ukázané prvky

2 | Zadání zatížení

https://youtu.be/50D_4LW8NQg

ZATI dialog pro zadání zatížení a definování nových zatěžovacích stavů
FE editační funkce (vyvolá dialog již zadaného zatížení)
ZZS umožňuje zkopírovat nebo přesunout všechna zatížení do jiného zatěžovacího stavu (např. nového)
LA (LAYER) manažer hladin – každý vytvořený zatěžovací stav má svojí hladinu

Pomocné funkce pro zatížení

FZATI přepínání viditelnosti VŠECH zatížení
DELZATI umožňuje mazat zatížení pomocí masky zatěžovacího stavu a vybráním entity
SUB umožňuje mazat nebo posouvat jednotlivé zatížení

3 | Kombinace zatížení

https://youtu.be/W6IzFAuFgHs

FEMOUT příprava dat pro výpočet

zaevidují všechny zatěžovací stavy, které obsahují alespoň jedno zadané zatížení, prázdné zatěžovací stavy se smažou. Dokud nejsou ZS zaevidované, neukážou se ve výběru pro kombinace

KOMB ruční zadání kombinací

SKUPINA = zatěžovací stavy umístěné ve stejné skupině se v kombinaci navzájem vylučují

Pozn.: Označování zatěžovacích stavů funguje stejně jako například běžné označovaní souborů v Průzkumníku souborů na Windows, tedy například při podržení klávesy CTRL mohu levým tlačítkem myši vybírat jednotlivé ZS

SKOMB automatické generování kombinací dle Eurokódu

Pomocné funkce pro kombinace zatížení

VYZK vloží výpis zatěžovacích stavů a vytvořených kombinací dle nastavení

Pozn.: V otevřeném dialogu se pracuje s tzv. zástupnými znaky. Zástupný znak * (hvězdička) nahrazuje „cokoli“ (jakkoli dlouhý řetězec jakýchkoli znaků)


4 | Výpočet

https://youtu.be/646vHt1fxjk

DIVI nastavení velikosti dělení sítě
FEMOUT příprava dat pro výpočet, zahlásí pokud kontrolní mechanismy najdou nějakou chybu přes kterou nelze pokračovat ve výpočtu
GENEX generování sítě konečných prvků
SOLV vyvolá dialog pro nastavení samotného výpočtu

Zobrazení výsedků

VYPR vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na prutových prvcích. V dialogu lze nastavit i zobrazení vstupních údajů prutových prvků
VYMA vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na plošných prvcích. V dialogu lze nastavit i zobrazení všech vstupních údajů pro plošné prvky
VYRE vyvolá dialog pro zobrazení reakcí v podporách

5 | Report

https://youtu.be/q2t8iyl5T9M

Report se pomocí RENEXu vytváří v samostatném výkrese dwg. Pokud tedy otevřete nový výkres v samostatném novém okně AutoCADu na začátek je potřeba výkres uložit a načíst aplikaci RENEXu (APPLOAD, viz výše). Pokud se otevře jen další čistý výkres ve stejném okně jako je tomu na videu, aplikace RENEX je již v okně načtená.

VYPOCET načte data z vybraného výpočtu
VYSTR po vyplnění dialogu (informace pro záhlaví a zápatí) vloží do výkresu stránku pro report se kterou už následně lze manipulovat jako s jakýmkoli jiným dynamickým blokem
VYOBS vygeneruje obsah celého reportu (automaticky se doplňuje)
VYZK vloží výpis zatěžovacích stavů a vytvořených kombinací dle nastavení
VYPR vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na prutových prvcích. V dialogu lze nastavit i zobrazení vstupních údajů prutových prvků
VYMA vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na plošných prvcích. V dialogu lze nastavit i zobrazení všech vstupních údajů pro plošné prvky
VYZP hromadná změna obsahu zobrazených výsledků
VYVP hromadná změna zobrazení konstrukce (směr pohledu a měřítko)
VYRE vyvolá dialog pro zobrazení reakcí v podporách

Tisk reportu

CTRL + P předvolba tisku, nastavit dle ukázkového příkladu (na jednu stranu A4)

pro bezproblémové hromadné vytisknutí všech stránek reportu do jednoho PDF souboru je nutné si nainstalovat doplňkový program, doporučuji jeden z níže uvedených:
pdfFactory Pro – zkušební verze (obsahuje vodoznak)
PDFCreator – verze zdarma

VYTISK dle nastaveného tisku vytiskne všechny označené stránky reportu

6 | Zadání výztuže – hromadné posudky ŽB konstrukcí

https://youtu.be/MmDw_T1xIHE

FYPR zadaní fyzikálních vlastností prutu – zaškrtnutím „Výztuž pro posudek ŽB“ a následným kliknutím na schéma průřezu se dostanete do dialogu pro zadání výztuže
VYPR vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na prutových prvcích – po zadání výztuže například ohybový posudek prutu. V dialogu lze nastavit i zobrazení vstupních údajů prutových prvků – například interakční diagram
NDIM zadání parametrů výztuže plošných prvků a případně parametrů pro nelineární výpočet
VYMA vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na plošných prvcích. V dialogu lze nastavit i zobrazení všech vstupních údajů pro plošné prvky

7 | Protlačení

https://youtu.be/GsM1l29UaN0

FYPRO zadání parametrů pro posouzení protlačení
VYPRO výběr předpisu a druhu posudku pro posouzení protlačení

8 | Nelineární výpočet – trhliny, deformace

https://youtu.be/daDAm58qZdg

KOMB ruční zadání kombinací
pro spuštění nelineárního výpočtu je potřeba udělat speciální kombinaci skládající se pouze ze zatížení označeného jako „STÁLÉ“
SOLV vyvolá dialog pro nastavení samotného výpočtu
VYMA vyvolá dialog pro zobrazení výsledků na plošných prvcích – první nabídka „Typ výsledku“ nám nyní dovolí vybrat „Nelineární výpočet“ a dále zvolit zadanou kombinaci

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter