Vlněna – Etapa 1, budova H

RECOC spol. s r.o. » Reference » Statická kancelář » Betonové konstrukce » Administrativní budovy » Vlněna – Etapa 1, budova H

Přízova 9, 602 00 Brno-střed

Investor: CTP Property XVII, spol s r.o.

Architekt: Studio acht, spol. s r.o.

Realizace: Skanska SK a.s. , Krajná 29, 821 04 Bratislava

Rok

2017 - 2018

Stupeň

Recoc zpracoval projekt železobetonové monolitické konstrukce budovy H administrativního komplexu Vlněna ve stupni DPS s podrobnými výkresy výztuže. Předmětem zpracování projektové dokumentace byly konstrukce 1.NP – 10.NP. Konstrukce základů a 1.PP byly řešeny jinou statickou kanceláří a Recoc navazoval na již zpracovanou část PD.

Projektovaná administrativní budova H je umístěna na společné základové desce a suterénu pro objekty F, G, H. Teprve od 1.NP je budova členěna na samostatné objekty. Budova H má 10 nadzemních podlaží a půdorysně se objekt každým podlažím rozšiřuje. Postupně se rozšiřující obrysy nadzemních podlaží sledují šikmo k obrysu ukloněné sloupy. Svislé konstrukce jsou tvořeny monolitickými sloupy a ztužujícími stěnami komunikačních jader. Stropní desky jsou lokálně podepřené sloupy. V úrovni stropu nad 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP je pro spojení s vedlejším objektem G navržena monolitická železobetonová lávka.

Mapa

    Máte nějaký dotaz?
    Neváhejte se nás zeptat

    Naši partneři

    Newsletter

    Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter