Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle

Investor: S+B GRUPPE, ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. Štětkova 18, 140 00 Praha 4

Architekt: mag. arch. Martin Tröthan

Rok

2015 - 2017

Stupeň

Administrativní budova TRIMARAN v Praze na Pankráci ve svém nosném systému kombinuje železobetonový předpínaný skelet s předpínanou ocelovou superkonstrukcí na střeše. Železobetonová část budovy má čtyři podzemní a sedm nadzemních podlaží. V suterénu jsou umístěny garáže a technické zázemí budovy, v nadzemní části pak obchody, restaurace, konferenční centrum a kanceláře.

Budova je půdorysně značně členitá, její dominantu však tvoří trojice 15 m dlouhých třípatrových konzol, které jsou vyvěšeny nad sousední objekt. Vyvěšení každé konzoly je zajištěno trojicí příhradových vazníků, jejichž dolní pasy a sloupky mají truhlíkový průřez. Horní pás a diagonály tvoří předpínaná táhla Macalloy. Střešní vazníky působí jako prosté nosníky s převislými konci, kdy jsou na severní straně zavěšeny třípatrové konzoly, na straně druhé v centrální části objektu, působí jako protiváha vyvěšená stropní deska nad 2.NP spolu s dalšími čtyřmi podlažími. Tímto řešením mohlo být v rámci 1.NP a 2.NP vypuštěno celkem 17 sloupů a uvnitř budovy tak vznikl otevřený prostor o půdorysných rozměrech cca 57 x 20 m pro konferenční centrum. Zavěšení železobetonových částí na ocelovou konstrukci bylo realizováno pomocí předepnutých ocelobetonových sloupů.

Předpínací betonářské výztuže se soudržností bylo využito i u překlepnutí 14 m dlouhých rozponů u stropní desky nad 2.NP. Poměrně složitý byl již samotný proces výstavby. Aby mohla být zbudována celá centrální železobetonová část, bylo nutné 17 vynechaných sloupů suplovat dočasnými ocelovými podporami. Následně se na střešní desce smontovala ocelová konstrukce, ze které byly spuštěny montážní plošiny tvořící první nosné desky vykonzolované části. Na těchto plošinách byla poté zbudována zbylá železobetonová patra konzol. Závěrečným předepnutím střešní ocelové superkonstrukce byla jednak zvednuta vnitřní část budovy z provizorních podpor, čímž došlo k uvolnění dispozice konferenčního centra, a na straně druhé byla konzola vyzvednuta do potřebné polohy. Stejně jako v mnoha případech z minulosti, i zde se potvrdilo, že předpínání železobetonu a oceli může vést k zajímavým konstrukčně technickým řešením.

Více informací o konstrukci naleznete zde.

Při zpracování projektu jsme použili naše programy pro tvorbu výpočtového modelu, pro tvorbu objemového modelu a pro tvorbu výkresů výztuže.

Fotografie: Trimaran

Mapa

    Máte nějaký dotaz?
    Neváhejte se nás zeptat

    Naši partneři

    Newsletter

    Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter