REBIM 3D Tutoriál

RECOC spol. s r.o. » REBIM 3D Tutoriál

Tato stránka slouží jako doplňková informace k tutoriálovým videím na YouTube. Obsahuje zkratky, které jsou použité ve videích, s krátkým popisem. Nejedná se o kompletní výčet funkcí a příkazů, ty jsou dostupné v uživatelském manuálu. Veškeré informace k programu naleznete zde.


Instalace https://youtu.be/hirpCPPSkhs
1 | Základní modelování https://youtu.be/tOVAPp33ro8
2 | Řezy https://youtu.be/VjhqHqaO_I0
3 | Popis prvků, osy, schéma https://youtu.be/5sBGipGmtYM
4 | Osy a pohledy na konstrukce https://youtu.be/mB0kEh_4-pI
5 | Izolování prvků a editace otvorů https://youtu.be/oH7C3ipWEI8
6 | Editace desky https://youtu.be/ppT3aK72gQ8
7 | Editace stěn, trámů a sloupů https://youtu.be/xwbAP0UBuPo
8 | Výkazy a exporty https://youtu.be/J3s_2yLN2Is


Instalace

https://youtu.be/hirpCPPSkhs


1 | Základní modelování

https://youtu.be/tOVAPp33ro8

CTRL + S uložení souboru (bez toho by vás REBIM nepustil dál)
APPLOAD dialog pro načtení REBIMu do prostředí AutoCADu
MINFO základní dialog pro práci s databázemi (podlažími) a nastavení REBIMu

vytvoříme první databázový soubor *.rwg, v našem případě databázi pro základové konstrukce (v tomto případě jednoduchou základovou desku). V RECOCu držíme konvenci pojmenovávat databázové a zdrojové soubory obdobně kromě označení „3“ pro zdrojový soubor 3D modelu a „D“ pro databázový soubor

XREF manažer referencí (načteme si předpřipravené osy nosných konstrukcí)
D3 (SLAB) vytvoří entitu DESKA dle zadaných parametrů v otevřeném dialogu a ukázané uzavřené polylinie
PALETA3 funkce pro automatické obarvování entit 3D modelu – obarvují se dle typů entit, zadaných skupin a pater, do kterých náleží
SLOUP vytvoří entitu SLOUP dle zadaných parametrů
SHADE funkce AutoCADu, která vyplní „čárový“ 3D model a zobrazí tak přehledně celou konstrukci – vypnutí zobrazení SHADE se provede dvojpříkazem SHA → 2 (2dwireframe))
STENA (WALL3) vytvoří entitu STENA dle zadaných parametrů
EDSN editační funkce pro stěny a trámy = spojí v místě křížení dvě stěny nebo dva trámy
TRAM vytvoří entitu TRAM dle zadaných parametrů
PRUNIK zkontroluje celý 3D model a zvýrazní ve speciální hladině části těles, které se protínají
EDPR editační funkce, která zarovná ukázanou řídící rovinu ukázané entity k vybrané rovině

každá entita má svoje tzv. řídící a vedlejší roviny – jednoduše řečeno jsou řídící roviny podstavy pro prutové prvky (sloup a trám) a plochy určující „tloušťku“ pro desky a stěny – názorné zobrazení a podrobnější informace naleznete v plném manuálu programu ke stažení zde

DIKY vytvoří otvor/prostup/niku v ukázané entitě

otvor/prostup/nika nelze vytvořit v každé entitě, více informací viz plný manuál programu ke stažení zde

SW přepíná zobrazení 3D modelu a 2D výkresu tvaru
SAL přepočítá a správně vykreslí 2D výkres tvaru ze sestaveného 3D modelu
COPYEN umožňuje kopírování entit mezi různými podlažími
PATRO určí databáze navazujících pater POD a NAD pro vykreslování návazností

2 | Řezy

https://youtu.be/VjhqHqaO_I0

REZZ vytvoří automatický řez konstrukcí dle zadaných parametrů
MKACENY vytvoří automatické výškové kóty pro ukázaný řez
REZE edituje vytvořený řez
MOBNOV obnoví (aktualizuje/překreslí) všechny řezy a pohledy v daném výkrese dle aktuálního 3D modelu
ESS nastaví souřadný systém dle plochy ukázaného prvku (např. stěny)
MKACSW edituje orientaci výškových kót – horní/dolní
KOTER příkaz pro odstranění výškových kót

3 | Popis prvků, osy, schéma

https://youtu.be/5sBGipGmtYM

POPIS3 zadá název/popis 3D entity (stěna, sloup, trám, deska,..)
POPIS3E umožňuje pomocí koeficientu hromadně „odsadit/přisunout“ popisy 3D entit nebo je hromadně vyresetovat do výchozího bodu – používá se např. při změnách měřítka ovlivňující velikost textu
HLEDEJ3 graficky zvýrazní popis 3D entity a vypíše počet výskytů tohoto názvu
OSY3D načte do 3D modelu osy z referenčního dwg – osy se pak zobrazují automaticky v řezech, pohledech na konstrukce a schématech
SCHEMA3 vykreslí schéma konstrukce daného podlaží – možnost zvolit co se vykreslí, pomocí masek hladin
SCHEMA3E umožňuje editovat již vytvořené schéma

4 | Osy a pohledy na konstrukce

https://youtu.be/mB0kEh_4-pI

OSY3D načte do 3D modelu osy z referenčního dwg – osy se pak zobrazují automaticky v řezech, pohledech na konstrukce a schématech
POS3 vytvoří pohled na vybranou stěnu a stěnu navazujícího podlaží
ESS nastaví souřadný systém dle plochy ukázaného prvku (např. stěny)
DIKY vytvoří otvor/prostup/niku v ukázané entitě
MNACTI příkaz pro znovu načtení připojených databázových rwg souborů

POZOR! Pokud před spuštěním příkazu neuložíte práci v aktuálním modulu rwg, dojde k načtení poslední uložené verze modelu a všechny úpravy od posledního uložení budou ztraceny!

MOBNOV obnoví (aktualizuje/překreslí) všechny řezy a pohledy v daném výkrese dle aktuálního 3D modelu
POS3E lze omezit pohled na stěnu dle ukázané uzavřené polylinie, vypnout/zapnout automatickou aktualizaci pohledů a změnit název pohledu na stěnu
POT3 vytvoří pohled na trám
POC3 vytvoří pohled na sloup
MKACENY vytvoří automatické výškové kóty pro ukázaný řez/pohled
MKACSW edituje orientaci výškových kót – horní/dolní
KOTER příkaz pro odstranění výškových kót
POD3 vytvoří pohled na desku

5 | Izolování prvků a editace otvorů

https://youtu.be/oH7C3ipWEI8

LON3 vypne všechny prvky konstrukce kromě ukázaných
OF3 vypne ukázané prvky
ON3 zapne všechny prvky konstrukce
ESS nastaví souřadný systém dle plochy ukázaného prvku (např. stěny)
DIKY vytvoří otvor/prostup/niku v ukázané entitě
C3 kopie otvoru/prostupu/niky v 3D entitě
M3 posun otvoru/prostupu/niky v 3D entitě
R3 rotace otvoru/prostupu/niky v 3D entitě
E3 odstranění otvoru/prostupu/niky v 3D entitě

6 | Editace desky

https://youtu.be/ppT3aK72gQ8

EDPR editační funkce, která zarovná ukázanou řídící rovinu ukázané entity k vybrané rovině

každá entita má svoje tzv. řídící a vedlejší roviny – jednoduše řečeno jsou řídící roviny podstavy pro prutové prvky (sloup a trám) a plochy určující „tloušťku“ pro desky a stěny – názorné zobrazení a podrobnější informace naleznete v plném manuálu programu ke stažení zde

EDP zarovná ukázanou vedlejší rovinu ukázané entity k vybrané rovině
EDDR rozdělí ukázanou desku na dvě dle úsečky nebo polylinie
EDVP přidá desce vrchol
EDVU ubere desce vrchol
EDDP vertikálně posouvá desku a/nebo mění její tloušťku

zároveň posouvá, protahuje, nebo zkracuje všechny navazující konstrukce pod i nad deskou. Pro fungování musí být definováno patro nad příkazem Patro [PATRO]


7 | Editace stěn, trámů a sloupů

https://youtu.be/xwbAP0UBuPo

EDPR editační funkce, která zarovná ukázanou řídící rovinu ukázané entity k vybrané rovině

každá entita má svoje tzv. řídící a vedlejší roviny – jednoduše řečeno jsou řídící roviny podstavy pro prutové prvky (sloup a trám) a plochy určující „tloušťku“ pro desky a stěny – názorné zobrazení a podrobnější informace naleznete v plném manuálu programu ke stažení zde

EDP zarovná ukázanou vedlejší rovinu ukázané entity k vybrané rovině
EDSR rozdělí stěnu/trám na dvě části dle ukázaného bodu
EDSN spojí v místě křížení dvě stěny nebo dva trámy
EDSS připojí v místě křížení „hlavní“ stěnu ke stěně „vedlejší“ nebo to samé s 2 trámy
EDC dialog pro editaci sloupu
PRUNIK zkontroluje celý 3D model a zvýrazní ve speciální hladině části těles, které se protínají
ZPS dialog umožňující změnit vlastnosti 3D entit

8 | Výkazy a exporty

https://youtu.be/J3s_2yLN2Is

OBJEMY spočítá objemy 3D modelových entit a přehledně data vypíše na příkazovou řádku a s těmito daty dále vytvoří dva souboru ve složce, kde se nachází dané dwg – jeden soubor textový s příponou m3 a druhý tabulkový ve formátu csv
PLOCHY funguje obdobně jako příkaz OBJEMY, ale počítá odhadované plochy bednění
VYKAZ3 generuje tabulku/výkaz prvků označených příkazem POPIS3
EXPORT3 export výkresu tvaru – vytvoří soubor, který obsahuje výkres tvaru udělaný pouze z „obyčejných“ čar a šraf AutoCADu a je tedy možné s výkresem pracovat bez REBIMu
EXIFC umožňuje 3D model exportovat do souboru IFC i se zadanými daty

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter