Výztužné sítě

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » RECOC » Základní vyztužovací programy » Výztužné sítě

Program je určen pro statiky ke kreslení kladečských výkresů svařovaných sítí. Pro editaci jednotlivých sítí lze používat běžné AutoCADovské funkce (copy, move, mirror, rotate, používat GRIP-body). K dispozici jsou sítě typové (předdefinované) i libovolné sítě uživatelské.

Program umožňuje optimalizaci přířezů jednotlivých sítí, a to tak že se každý přířez zaokrouhlí na nejbližší větší, podle následně zvolených zlomků (1/2 podélně a 1/2 případně 1/4 a 1/3 příčně) a to bez ohledu na umístění přířezu. Dále pak proběhne optimalizace složení těchto zlomků tak, aby byl výsledný počet celých sítí minimální. Díky této optimalizaci si pak může stavba objednat přesný počet celých sítí. Klad jednotlivých sítí je pak možno vykreslit při vytváření výkazů.

Software automaticky položkuje jednotlivé sítě, přičemž různé typy sítí se označují písmeny A, B, C, … a různé přířezy téhož typu pak čísly 00, 01, 02, 03, …, přičemž 00 je vyhrazené pro celou neořezanou síť. Výsledné označení je A00, A01, … , B00, B01, B02, … atd.

Ze sítí lze vygenerovat výkazy a to celkové, součtové a rozdílové. Samozřejmostí je podpora exportu výkazu do externího souboru.

Kreslení kladečských výkresů svařovaných sítí

 • Svařované komerční i zakázkové sítě.
 • Výkazy celkové, dílčí, součtové a rozdílové.
 • Kreslení jednotlivých sítí
 • Automatizované vykrývání oblastí sítěmi
 • Snadná editace
 • Automatizované položkování
 • Kontrolní a editační funkce
 • Značení betonů podle ČSN EN 206-1
 • Kreslení podle EN ISO 3766 a 4066
 • Konstrukční zásady podle ČSN, DIN a ONorm EN 1992-1-1
 • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi

Stažení Sítí

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, můžete si ji tedy před zakoupením vyzkoušet. Demoverze je omezena na maximálním počtem vložených sítí na 10.

Manuály

Zadefinování vlastní sítě

Jak lze nadefinovat vlastní síť?

Sítě jsou definovány v souborech *.sit umístěných v adresáři RC_70. Novou síť si můžete buď připsat do některého ze stávajících souborů, nebo si vytvořit nový soubor.

 • Je třeba respektovat vnitřní format souboru.
 • Středník ‘;’ na začátku řádku uvozuje libovolnou poznámku.

Jsou dva možné typy formátu sítí. Pravidelná síť je popsána na jedné řádce vpořadí : název sítě, ocel, profil podélné výztuže, profil příčné výztuže, rozteč podélné výztuže, rozteč příčné výztuže, délka sítě, šířka sítě, koncová úprava podélné výztuže, koncová úprava příčné výztuže, váha metru čtverečního, výrobce sítě:

 • Název sítě nesmí obsahovat mezery.
 • Ocel musí být obsažena v souboru RECOC.MAT
 • Profil je v mm a musí být obsažen v souboru RECOC.MAT
 • Rozteče, délka a šířka jsou v mm.
 • Koncová úprava musí být platnou pro danou ocel a profil ze souboru RECOC.MAT
 • Váha metru čtverečního je v kg.

Příklad pravidelné sítě:

Q-84 M 4.0 M 4.0 150 150 5000 2150 B B 1.34 Ferostav Kralupy

Nebo je možné nadefinovat obecnou síť na třech řádcích

 1. Na prvním jsou obecné informace : název sítě, délka sítě, šířka sítě, koncová délka podélné výztuže, koncová úprava příčné výztuže, váha metru čtverečního.
 2. Na druhém jsou údaje o podélných drátech : ocel, následuje zleva mezera profil mezera,vše libovolněkrát zopakováno.
 3. Na třetím totéž pro příčné dráty.

Mezerou se myslí buď vzdálenost od okraje do osy prutu, nebo osová vzdálenost prutů. Pokud jsou pruty sdruženy, pak jde o vzdálenost k ose těchto prutů. Pokud leží dva profily těsně vedle sebe lze to popsat najednou jako n*profil. Pokud se opakuje stejný profil se stejnou mezerou, lze to popsat najednou jako n*(profil rozteč).

Příklad obecné sítě:

QQQ 5000 2150 B B 1.34 M 75 2*6.5 150 2*6.5 150 10*(8 150) 2*6.5 100 2*6.5 175 M 100 24*(8 200) 8 100

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter