Vázaná výztuž

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » RECOC » Základní vyztužovací programy » Vázaná výztuž

Tento specializovaný program pro statiky je určen ke kreslení výkresů z vázané výztuže. Pomocí nástrojů pro vkládání jednotlivých typů entit rychle definujete jednotlivé pruty řady a pole výztuže. Software automaticky generuje výkazy výztuže, a to buď formou tabulky, nebo dle ČSN EN ISO 3766 s přesným množstvím oceli. Program rovněž rozkreslí tvary jednotlivých vložek. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu parametricky definovaných vložek, díky této funkci můžete do programu zadat prakticky libovolný tvar.

Součástí systému je modul pro správu a definici betonů dle ČSN EN 206:2014 (průsak vody dle ČSN EN 12 390-8). Způsob zadávání a kontroly specifikace betonu v aplikaci usnadňuje správný návrh ve smyslu výše citovaných norem a dále zajišťuje, že beton specifikovaný ve výkresech výztuže bude identický s betonem specifikovaným ve výkresech tvaru.

Kreslení výkresů z vázané výztuže

  • Databáze parametricky definovaných tvarů vložek, možnost uživatelsky definovaných volných tvarů.
  • Výkazy celkové, dílčí, rozdílové a součtové.
  • Kreslení jednotlivých vložek, multivložek i řad.
  • Vložky ve všech pohledech, řezech a různých měřítkách.
  • Rozsáhlé možnosti editace.
  • Kontrolní a editační funkce.
  • Značení betonů podle ČSN EN 206:2014.
  • Otevřený sortiment betonářských ocelí.
  • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi.

Stažení Vázané ČSN EN 1992-1-1

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, můžete si ji tedy před zakoupením vyzkoušet. Demoverze je omezena na maximálním počtem vložených položek na 10.

Manuály

Ovladač HW klíče

Rozdělení VRADY

Příkaz MEDIT: Ukázat na kteroukoliv část „kóty“ mezi hraničními šipkami. Ve vybraném místě rozdělí vřadu na dvě. Pokud se takto oddělí krajní vložka, převede se automaticky na standardní jednoduchou vložku. Část vložky. Pokud se jedná o rovnou vložku ze skupiny R1, tato vložka se v ukázaném místě rozdělí na dvě vložky a vzniknou dvě vřady. Neplatí pro přesahy a okraje do vzdálenosti nastaveného zaokrouhlování délky.

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter