Prostorová výztuž – trigony

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software pro statiky » Kreslení výztuží » Základní vyztužovací programy » Prostorová výztuž – trigony

Program je určen ke kreslení prostorové příhradové výztuže. Program vychází z výrobního sortimentu firem Máder & Klípa Soběslav, Tri Treg Třinec a Drôtovna Hlohovec.

Půdorysy jsou kresleny symbolicky. Je kreslena osa a na obou koncích trojúhelníky (nebo jejich části) označující v pohledu shora místo řezu nosníku a polohu a směr diagonál. Širší část celého trojúhelníku zobrazuje šířku PPV nosníku a současně značí připojení diagonál ke spodním prutům, hrot šipky připojení k hornímu prutu.

Nosníky je možno vykreslovat jednotlivě nebo v řadách – přada. Kreslení je možné manuální nebo programem – viz např. modul Filigran.

Kreslení tzv. Trigonů

 • Katalogová omezení i možnost individuálního návrhu.
 • Generování výkazů.
 • Kreslení jednotlivých vložek a multivložek.
 • Trigony ve všech pohledech, řezech a různých měřítkách.
 • Rozsáhlé možnosti editace.
 • Kontrolní a editační funkce.
 • Otevřený sortiment betonářských ocelí.
 • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi.
 • PPV
 • PVLOŽKA
 • PRADA
 • PVYKAZ
 • PPEDIT
 • ZPPV
 • PNAJDI
 • PSETRES

Stažení z FTP

Manuály

ACAD verze 32bit 64bit pozn.
2000 – 2002 r2-ppvc1.arx x
2004 – 2006 r4-ppvc1.arx x
2007 – 2009 r7-ppvc1.arx x
2010 – 2012 r0-ppvc1.arx x x
2013 – 2014 r3-ppvc1.arx x x

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter