Prostorová výztuž – trigony

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » RECOC » Základní vyztužovací programy » Prostorová výztuž – trigony

Program je určen ke kreslení prostorové příhradové výztuže. Program vychází z výrobního sortimentu firem Máder & Klípa Soběslav, Tri Treg Třinec a Drôtovna Hlohovec.

Půdorysy jsou kresleny symbolicky. Je kreslena osa a na obou koncích trojúhelníky (nebo jejich části) označující v pohledu shora místo řezu nosníku a polohu a směr diagonál. Širší část celého trojúhelníku zobrazuje šířku PPV nosníku a současně značí připojení diagonál ke spodním prutům, hrot šipky připojení k hornímu prutu.

Nosníky je možno vykreslovat jednotlivě nebo v řadách – přada. Kreslení je možné manuální nebo programem – viz např. modul Filigran.

Kreslení tzv. Trigonů

  • Katalogová omezení i možnost individuálního návrhu.
  • Generování výkazů.
  • Kreslení jednotlivých vložek a multivložek.
  • Trigony ve všech pohledech, řezech a různých měřítkách.
  • Rozsáhlé možnosti editace.
  • Kontrolní a editační funkce.
  • Otevřený sortiment betonářských ocelí.
  • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi.

Manuály

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter