Předpínací výztuž

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » RECOC » Základní vyztužovací programy » Předpínací výztuž

Program je určen ke kreslení výkresů předpínací výztuže. Umožní vám vykreslení půdorysného i vertikálního trasování kabelu či lana předpínací výztuže včetně kotev. Kromě vlastního vykreslení ošetřuje ještě kolize při křížení kabelů a řeší i podepření kabelů ve správné poloze při betonáži. Je možno vytisknout výkaz materiálu včetně výpočtu ztrát a protažení lana při napínání.

Z programu je možno exportovat síly, kterými předpínací výztuž působí na konstrukci, do výpočetního programu RENEX (programy NEXX v prostředí AutoCAD). Je možno také vykreslit průběh napětí po délce lana jako příloha statického výpočtu.

V programu je podrobně zpracovávána problematika dlouhodobých i krátkodobých ztrát předpětí podle norem ČSN 73 1201-86 Z2, ČSN 73 6206 Z2 a ČSN EN 1992-1-1. Výpočet ztrát je precizován po celé délce kabelu – což se projeví i na velikost sil, které lze přenést přímo do výpočtu.

Program je otevřený systém, který je průběžně doplňován a upravován.

Kreslení výkresů předpínací výztuže

 • Horizontální i vertikální trasování kabelů.
 • Výkazy celkové, dílčí, rozdílové a součtové.
 • Vývojová verze navazující na FEM.
 • Kreslení jednotlivých kabelů v půdoryse a rozvinutém řezu.
 • Sortiment VSL a Freyssinet – otevřený katalog.
 • Knihovna základních kotev ve 3D.
 • Rozsáhlé možnosti editace.
 • Kontrolní funkce.
 • Značení betonů podle ČSN EN 206-1.
 • Konstrukční zásady podle ČSN EN 1992-1-1.
 • Otevřený sortiment lan, kanálků i kotev.
 • Export sil od předpínání do Renexu.
 • Vykreslení průběhu napětí po délce kabelu.
 • Uživatelsky možno připravit libovolnou jazykovou verzi.
 • KABEL
 • KEDIT
 • KREZ
 • KPRICNY
 • KCOPY
 • KFREE
 • KONSTRUKCE
 • KFEM
 • KRIZENI
 • KNAP
 • KVYKAZ
 • KSETRES
 • KEXPLODE

Stažení z FTP

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, tudíž si ji můžete před zakoupením vyzkoušet. Demoverze je omezena na maximálním počtem vložených položek na 20.

Manuály

ACAD verze 32bit 64bit pozn.
2000 – 2002 r2-kabc1.arx x
2004 – 2006 r4-kabc1.arx x
2007 – 2009 r7-kabc1.arx x
2010 – 2012 r0-kabc1.arx x x

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter