Ceník

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software » Ceník

  REBIM3D model v prostředí AutoCAD 2010-2024 64bit 1.1.2023
REBIM 3D (verze 1.00) – více informací . . .
Základní verze 3D modeláře se základním exportem konstrukce do souboru IFC 59.500,- Kč
výkresy tvaru, automatické řezy, celkové řezy objektem, výkazy prvků, výpočet objemů a ploch, schémata podlaží, axonometrie, pohledy na konstrukce pro vyztužování, automatické výškové kóty
Upgrade z verze Modelář 3D na REBIM 3D 20.500,- Kč
Rozdíl oproti verzi 3D – Export konstrukce do IFC; vylepšené vykreslování výkresů tvaru; možnost použití TrueType fontů; hromadné přidávání rwg ve všech dialozích.
  RENEX – 3D výpočty NEXX v prostředí AutoCAD 2010 – 2024 64bit 1.1.2023
RENEX 3D (verze 1.00) –  více informací. . .
Komplet ( 3D pruty + skořepina + bricky) výpočet + vl.tvary + SOILIN + protokol 70.000,- Kč
Dimenzování pl. konstrukcí ČSN 73 1201, ČSN EN 1992-1-1 a DIN 1045 19.000,- Kč
Fyzikálně nelineární výpočty (beton-trhliny, zdivo, vzdušné prvky, vyloučený tlak..) 35.000,- Kč
Dynamické výpočty (seismicita) 19.000,- Kč
Hromadný posudek prut. žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1; interakční diagram 20.000,- Kč
Posouzení požární odolnosti prutových žlb. prvků 10.000,- Kč
Posudek plošných žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1 15.000,- Kč
Posouzení požární odolnosti plošných žlb. prvků 10.000,- Kč
Posouzení protlačení stropních a základových žlb. desek sloupy a koncem a rohem stěny podle ČSN EN 1992-1-1, ETA, EOTA 27.500,- Kč
Předpínací kabely (k deskám excentricky připojené prutové prvky v závislosti na trasování) 29.500,- Kč
Zvýhodněné balíčky:
Hromadný posudek prut. žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1 + interakční diagram; požární odolnost 26.000,- Kč
Posudek plošných žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1 + požární odolnost 20.000,- Kč
Upgrade z verze 3D na verzi 1.00 10.000,- Kč
Rozdíl oproti verzi 3D – nejnovější verze fembáze a solveru se značným zrychlením výpočtů.
 RECOC – vyztužování v prostředí AutoCAD 2010 – 2024 64bit 1.1.2023
Základní vyztužovací programy – více informací . . .
  ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, NA ed. A
Vázaná výztuž (verze 6.2) 29.500,- Kč
Výkaz dle ČSN EN ISO 3766 + výkaz dle BVBS (*.Abs) 5.500,- Kč
Výztužné sítě (verze 7.0) 14.500,- Kč
Prostorová příhradová výztuž (verze 6.0) 8.500,- Kč
Vázaná výztuž + výztužné sítě 39.000,- Kč
Vázaná výztuž + sítě + prost. příhr. výztuž 45.000,- Kč
Nezávislé na normě
Schémata vyztužení (verze 6.0) 11.500,- Kč
Spárové vložky [STABOX, COMAX, PSG, KUMUS] (verze 6.0) 8.000,- Kč
Vyztužovací programy – moduly subkonstrukcí (rozšíření vyztužovacích programů)
  ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, NA ed. A
Sloupy (verze 6.01) 11.500,- Kč
Stěny vyztužené vázanou výztuží i sítěmi (verze 6.03) 54.000,- Kč
Desky vyztužené vázanou výztuží (verze 6.02) 65.000,- Kč
Filigránová lichoběžníková deska (verze 6.01) 15.500,- Kč
Řezy stěnami a deskami (verze 6.01) 11.500,- Kč
Upgrady HW klíče pro použití vyztužovacích programů s vyšší verzí AutoCADu
Upgrade klíče z verze R2010(11,12) na R2013(14) 3.000,- Kč
Upgrade klíče z verze R2013(14) na R2015(16) 2.000,- Kč
Upgrade klíče z verze R2015(16) na R2017 2.000,- Kč
Upgrade klíče z verze R2017 na R2018 1.000,- Kč
Upgrade klíče z verze R2018 na R2019(20) 1.000,- Kč
Upgrade klíče z verze R2019(20) na R2021(22,23,24) 3.000,- Kč
Upgrady klíče většího rozsahu jsou součtem jednotlivých upgradů
Množstevní slevy na programy 1.1.2023
2. instalace 10%
3. instalace 15%
4. instalace 20%
5. instalace a všechny další 25%
Slevy se uplatňují při odběru více licencí stejného programu. Sleva se uplatní i při pozdějším dokoupení další licence
HW klíče a fakturační podmínky : 1.1.2023
MEMO HASP pro USB port 1.500,- Kč
Doba splatnosti faktury je 14 dnů. K cenám je účtována DPH podle platných předpisů.
Kompletní zazipovaný ceník v pdf ke stažení Ceník.zip

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter