Software pro statiky

RECOC spol. s r.o. » Naše služby » Software pro statiky

Jsme AutoDesk Developer od roku 1996

Softwarově-vývojové oddělení vedeme prakticky po celou dobu působení statické kanceláře RECOC. Zaměřuje se na vývoj grafických nadstaveb v grafickém prostředí Autodesku – AutoCAD. Díky němu získal RECOC v srpnu 1996 status AutoDesk Developer.

Na vývoji výpočetních programů úzce spolupracujeme se společností FEM Consulting Brno, a to již od roku 1997. Výpočetní programy vznikají na bázi řešičů NEXX implementovaných do prostředí AutoCAD.

Programy odpovídají platným normám:

 • Česká republika: ČSN EN 1992-1-1:2006
 • Rusko: CM 63.13330.2012

Praktický software pro statiky vyzkoušený v praxi

Prostředí AutoCAD, na kterém programy vyvíjíme, je robustní a rychlé. Pro uživatele znamená větší efektivitu a urychlení práce. Významným přínosem je snížení chybovosti při výpočtech způsobených lidským faktorem.

Díky tomu, že při vývoji programů dostávají naši vývojáři okamžitou zpětnou vazbu od desítek statiků z praxe, je program vyvíjen velice prakticky – v souladu s reálnými potřebami statiků.

Softwarové produkty od RECOCu

Statické programy neustále rozvíjíme

Grafické programy nad AutoCAD slouží pro manuální a automatizované kreslení měkké i tvrdé výztuže do betonu. Programy řeší prostorové modelování konstrukcí, obsahují výpočtové modely, post- a preprocesy pro FEM výpočty. Umožňují tvořit výkresy výztuží i předpínacích lan a kabelů. Programy jsou navrženy tak, aby byly navzájem propojeny, ale zároveň mohly pracovat samostatně.

Základní informace o softwaru pro statiky

 • Do prostředí AutoCAD je implementován výpočtový program MKP.
 • Prostorový modelář generuje mj. výkresy tvaru, podklady pro automatizované vyztužování konstrukcí nebo pro MKP model.
 • Vyvinuli jsme moduly umožňující fyzikálně nelineární výpočet betonu včetně vzniku a rozvoje trhlin a různých modelů dotvarování a smršťování.
 • Vyvinuli jsme moduly pro předpínací výztuže reagující na deformace konstrukce. Moduly provádí výpočet krátkodobých i dlouhodobých ztrát.
 • Umožnili jsme přenos dat z výpočtového programu MKP do programů automatizovaného vyztužování.

V rámci vývoje byly do softwaru pro statiky implementovány např.:

 • prostorové prvky (bricky),
 • speciální prutové prvky pro modelování předpínací výztuže reagující na chování konstrukce,
 • moduly pro výpočty betonových 2D prvků s přihlédnutím k fyzikálně nelineárnímu chování betonu a výztuže, vzniku a rozvoji trhlin,
 • modely dotvarování betonu vlivem napětí,
 • modely pro vliv smršťování betonu na napjatost ve výztuži (ve spolupráci s firmou Dlubal Software GmBh.).

Poznejte naše softwarové produkty a používejte je při své praxi:

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter