Deska

RECOC spol. s r.o. » Deska

Program je určen k automatickému vykreslení výztuže desky. Jedná se o nadstavbu základního vyztužovacího programu – vázané výztuže, výztužných sítí.

Deska je omezena uzavřenou polylinií, může obsahovat otvory a niky. Její okraj může být vetknutý nebo volný. Výztuž je zadávána pro horní a dolní líc a pro směry x a y. Vstupní údaje je možno generovat z programu pro 3D model (geometrie) a RENEX (výztuž zpracovaná postprocesorem ISO).

Program vyztužuje stropní desky libovolného polygonálního půdorysu s ortogonální výztuží při jednom anebo obou površích. Směry výztuže jsou rovnoběžné s aktuálním souřadným systémem kreslení. Druh oceli, profil a rozteč vložek zadává uživatel pomocí tzv. oblastí. Oblast má tvar obdélníka (u kteréhokoliv okraje desky je možno obdélník přetáhnout mimo půdorys) tvořeného uzavřenou polylinií, jemuž jsou dialogem přidány informace o způsobu vyztužení a vrstvě výztuže, které přináleží (např. spodní povrch, směr x). Tyto oblasti mohou být v půdoryse vyskládány takřka libovolně. To znamená, že na sebe mohou navazovat, mohou se překrývat nebo mohou být umístěny jen v místech potřeby.V praxi to znamená, že je možno použít např. následující způsoby návrhu výztuže:

Celý půdorys desky je pokryt jednou oblastí, která určí základní vyztužení desky. Místa více vyztužená je možno pokrýt dalšími oblastmi. Celý půdorys desky je vykryt oblastmi, jež na sebe ve všech stranách navazují s různou úrovní vyztužení. Jsou pokryty pouze oblasti, které je nutno vyztužit. Okraj desky je vyztužován dvěma způsoby. Pokud je okraj deklarován jako vetknutý, je spodní i horní výztuž dotažena k okraji desky. Horní výztuž je stykována na délku přesahu vložkami typu J3, které mají vloženy ohyby s minimálním poloměrem tahové vložky, příp. na celou výšku desky.

Okraje otvorů jsou lemovány náhradními pruty a uzavřeny vložkami typu U1 podle horní a dolní výztuže (bližší v textu manuálu).

Výztuž je generována v souladu s konstrukčními zásadami příslušných norem.

Automatické generování výztuže desky

  • Deska omezená libovonlou uzavřenou polylinií.
  • Deska může obsahovat otvory a niky.
  • Okraj může být vetknutý nebo volný.
  • Výztuž je zadávána pro horní a dolní líc a pro směry x a y.
  • Vstupní údaje je možno generovat z programu pro 3D model (geometrie) a RENEX (výztuž zpracovaná postprocesorem ISO).

Stažení Desky

Pokud nemáte HW klíč nastavený pro aplikaci, chová se tato aplikace jako demoverze, tudíž si ji můžete před zakoupením vyzkoušet. Omezení demoverze spočívá v tom, že vytvořené vložky již nejde editovat nebo jinak zpracovávat.

Manuál

Naši partneři

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu, odebírejte newsletter